ХУРАЛ ЧУУЛГАН

Та доорх холбоосууд дээр дарж Радиологийн Олон улсын хурлын жагсаалтыг харж болно.
http://www.radlist.com/
http://www.conference-service.com/conferences/radiology-courses.html
http://www.rcr.ac.uk/externalmeetings.aspx?PageID=262